ประกาศช่องทางอิเล็กทรอนนิกส์สำหรับการติดต่อสำนักงานขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานราธิวาสเขต1ตามพระราชบัญญัติการปฏิบัติราชการทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ.2565

Previous post โรงเรียนบ้านอุโลกสี่หมื่น จัดกีฬาภายใน ประจำปีการศึกษา 2565
Next post การประชาสัมพันธ์ช่องทางอิเล็กทรอนิกส์สำหรับติดต่อราชการของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 1