โรงเรียนบ้านอุโลกสี่หมื่น ขอแสดงความยินดีรางวัลเหรียญทอง กับผลการแข่งขันทำน้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ระดับชั้น ป.4-6

🎉🎉โรงเรียนบ้านอุโลกสี่หมื่น ขอแสดงความยินดี กับ

⭐เด็กหญิงศุภกานต์ อินเกลี้ยง

⭐เด็กหญิงกัลยาณี เอี่ยมสะอาด

⭐เด็กหญิงนลิน บรรจบสมัย และ คุณครูผู้ฝึกซ้อม ได้แก่ 🌟คุณครูนุจรินทร์ เกียรติอมรเวช

และ🌟คุณครูภูมรินทร์ ศรีโสภา กับผลการแข่งขัน

ทำน้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ระดับชั้นป 4-6 ของนักเรียนโรงเรียนบ้านอุโลกสี่หมื่น ผลการแข่งขันระดับเหรียญทองลำดับที่ 21

ขอขอบคุณนายจามร วรรณกาญจน์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านอุโลกสี่หมื่นที่ให้การส่งเสริมและสนับสนุนในการแข่งขันในครั้งนี้และขอขอบคุณทุกๆกำลังใจ ที่มอบให้ด้วยดีเสมอมา

You may also like...