โรงเรียนวัดเบญพาด”ร่วมงานถิ่นวีรชนคนกล้า แหล่งรวมศรัทธาความดี ศรีรัตนโกสินทร์”(30มค.66)

โรงเรียนวัดเบญพาด เข้าร่วมงานนำเสนอประเพณีวัฒนธรรมพื้นบ้านสืบสานภูมิปัญญาท้องถิ่น
“จุดประทีปตีนกา”
งานประเพณี จุดประทีปตีนกา เพื่อบูชามารดาของพระพุทธเจ้าห้าพระองค์ ประเพณีชุมชนท้องถิ่นบ้านเบญพาด

นำโดยนายวิชา จุลทรักษ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดเบญพาด พร้อมด้วย รองสุนิษา แสงแพร และคณะครูและนักเรียนเข้าร่วมนำเสนอประเพณีท้องถิ่นในบูทของ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรีเขต2”ค่ายทุติยกาญจน์”

You may also like...