ช่องทางอิเล็กทรอนิกส์สำหรับติดต่อสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาตาก พ.ศ.2566

Previous post การปฏิบัติตามพระราชบัญญัติราชการทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2565 ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 1
Next post ช่องทางอิเล็คทรอนิคส์ สำหรับการติดต่อสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลพบุรี เขต ๑