ช่องทางอิเล็กทรอนิกส์สำหรับติดต่อสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 3 

Previous post ย้ายที่ตั้งสำนักงานใหม่ ของ องค์การสวนสัตว์แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์
Next post การปฎิบัติตามพระราชบัญญัติการปฏิบัติราชการอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2565 ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 3