ช่องทางอิเล็กทรอนิกส์สำหรับติดต่อราชการของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปัตตานี เขต 3 ตามพระราชบัญญัติการปฏิบัติราชการทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2566  

Previous post ประชาสัมพันธ์จดหมายข่าวออนไลน์ สพป.ยะลา เขต 3 ประจำเดือนมกราคม 2566
Next post ประชาสัมพันธ์จดหมายข่าว สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาจันทบุรี ตราด ประจำเดือนมกราคม 2566