วันจันทร์ที่ 6 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 08.30 น. บุคลากรในสังกัด ร่วมกิจกรรม เคารพธงชาติ สวดมนต์ และร้องเพลงสรรเสริญพระบารมีพร้อมกล่าวคำปฏิญญาเขตสุจริต และร่วมแสดงพลังความเข้มแข็งขององค์กร ผู้กล่าวนำหน้าเสาธง นางอมรรัตน์ หะลีบุตร นักวิชาการเงินและบัญชี