ประชาสัมพันธ์จดหมายข่าวออนไลน์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาอุบลราชธานี อำนาจเจริญ ประจำเดือนมกราคม 2566

Previous post ประชาสัมพันธ์จดหมายข่าวออนไลน์ สพป.ชัยภูมิ เขต 1 ประจำเดือนมกราคม 2566 
Next post วันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2566 ดร.เกศทิพย์ ศุภวานิช รองเลขาธิการ กพฐ. ตรวจเยี่ยมโรงเรียนบ้านตลุงใต้ ติดตามการบูรณาการแหล่งเรียนรู้ ถนนลานวัฒนธรรม (วัดสันติคีรี) และต่อยอดจากแหล่งเรียนรู้สู่การปฏิบัติภายในโรงเรียน