ช่องทางอิเล็กทรอนิกส์สำหรับติดต่อราชการของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 1 ตามพระราชบัญญัติการปฏิบัติราชการทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ.2565

Previous post สพป.กาญจนบุรี เขต 2 ขอเชิญชวนเข้าร่วมการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อผลิตสื่อการเรียนรู้เทคโนโลยีดิจิทัลและนำสื่อการเรียนรู้เข้าสู่ระบบ OBEC CONTENT CENTER ในวันอาทิตย์ที่ 19 กุมภาพันธ์ 2566 ณ หอประชุมเจ้าคุณไพบูลย์ สพป.กาญจนบุรี เขต 2
Next post การประชาสัมพันธ์การจัดฝึกอบรมด้านความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์