ประชาสัมพันธ์การดำเนินการตามพระราชบัญญัติการปฏิบัติราชการทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ.2565 ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 2

Previous post สพป.กาญจนบุรี เขต 2 ขอประชาสัมพันธ์เอกสารการจัดสอบ คู่มือคณะกรรมการกลาง กรรมการคุมสอบ เจ้าหน้าทีฯ และหัวหน้าสนามสอบ O-NET ชั้น ป.6 และ ม.3 ปีการศึกษา 2565
Next post ประชาสัมพันธ์การปฏิบัติตามพระราชบัญญัติการปฏิบัติราชการทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ.2565 ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 2