ประชาสัมพันธ์ แจ้งหมายเลขโทรศัพท์ติดต่อสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสมุทรสาคร สมุทรสงคราม

Previous post ช่องทางอิเล็กทรอนิกส์สำหรับติดต่อราชการของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต ๑ 
Next post สพป.กาญจนบุรี เขต 2 ขอประชาสัมพันธ์เอกสารการจัดสอบ คู่มือคณะกรรมการกลาง กรรมการคุมสอบ เจ้าหน้าทีฯ และหัวหน้าสนามสอบ O-NET ชั้น ป.6 และ ม.3 ปีการศึกษา 2565