โรงเรียนวัดเบญพาด “สอบO-NET 65”(11กพ.66)

O-NET ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
สนามสอบโรงเรียนวัดเบญพาด
ในวันที่ 11 กุมภาพันธ์

นายอรัญ เทือกขันตี รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 2 พร้อมด้วย ศน.สุวิลัย จันทร์สนอง สพป.กจ.2 เข้าตรวจเยี่ยมสนามสอบโรงเรียนวัดเบญพาด การทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน O-NET (Ordinary National Educational Test) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
โดยมีโรงเรียนเข้าร่วมการสอบ ได้แก่ 1.โรงเรียนวัดเบญพาด 2.โรงเรียนวัดพังตรุ 3.โรงเรียนบ้านกระเจา 4.โรงเรียนบ้านโป่งกูป 5.โรงเรียนบ้านบ่อระแหง
โดยมีนายวิชา จุลทรักษ์ ประธานสนามสอบ/ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดเบญพาด พร้อมด้วย คณะกรรมการ และคณะครูโรงเรียนวัดเบญพาด ให้การต้อนรับ และสนามสอบเทำการสอบเป็นไปด้วยความเรียบร้อย

You may also like...