วันจันทร์ที่ 20 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2566 เวลา 08.30 น. บุคลากร ร่วมกิจกรรม เคารพธงชาติ สวดมนต์แปล แผ่เมตตา และกล่าวคำปฏิญญาเขตสุจริต พร้อมร่วมแสดงพลังความเข้มแข็งขององค์กร ผู้กล่าวนำหน้าเสาธงได้แก่ นางวรัญญา เพ็งจันทร์ พนักงานพิมพ์ดีด