ช่องทางอิเล็กทรอนิกส์สำหรับการติดต่อสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร ตามพระราชบัญญัติการปฏิบัติราชการทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2565

Previous post โรงเรียนบ้านซ่อง กิจกรรมการเข้าค่ายพักแรมลูกเสือ-เนตรนารี สามัญ วันที่ 17-19 กุมภาพันธ์ 2566 ณ ค่ายลูกเสืออินทรแคมป์ อ.เมืองกาญจน์ จ.กาญจนบุรี
Next post ประชาสัมพันธ์แก้ไขประกาศช่องทางอิเล็กทรอนิกส์สำหรับติดต่อ สพป.ชลบุรี เขต 1