การปฏิบัติตามพระราชบัญญัติการปฏิบัติราชการทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ.2565 ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 1

Previous post ประชาสัมพันธ์ช่องทางอิเล็กทรอนิกส์ขององค์การบริหารส่วนจวัดกาญจนบุรี
Next post ประชาสัมพันธ์ช่างทางอิเล็กทรอนิกส์สำหรับติดต่อสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์ เขต 2