วันจันทร์ที่ 27 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2566 เวลา 08.30 น. รองผอ.สพป.กาญจนบุรี เขต 2 และบุคลากร ร่วมกิจกรรม เคารพธงชาติ สวดมนต์แปล แผ่เมตตา และกล่าวคำปฏิญญาเขตสุจริต พร้อมร่วมแสดงพลังความเข้มแข็งขององค์กร ผู้กล่าวนำหน้าเสาธงได้แก่ นางสาวธิติยา อ่อนวิมล นักวิเคราะห์นโยบายและแผน