ประชาสัมพันธ์ช่องทางอิเล้กทรอนิกส์การติดต่อสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษากาฬสินธุ์ ตามพระราชบัญญัติการปฎิบัติราชการทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2565

Previous post ประชาสัมพัธ์ช่องทางอิเล็กทรอนิกส์สำหรับติดต่อราชการของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 3
Next post ประชาสัมพันธ์ช่องทางอิเล็กทรอนิกส์สำหรับการติดต่อสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต ๒