ประชาสัมพันธ์ช่องทางอิเล้กทรอนิกส์การติดต่อสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษากาฬสินธุ์ ตามพระราชบัญญัติการปฎิบัติราชการทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2565

You may also like...