ประชาสัมพันธ์ช่องทางอิเล็กทรอนิกส์สำหรับการติดต่อสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต ๒ 

Previous post ประชาสัมพันธ์ช่องทางอิเล้กทรอนิกส์การติดต่อสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษากาฬสินธุ์ ตามพระราชบัญญัติการปฎิบัติราชการทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2565
Next post ประชาสัมพันธ์ช่องทางอิเล็กทรอนิกส์สำหรับติดต่อ สพป.สระบุรี เขต 2 พ.ศ. 2566