ประชาสัมพันธ์ช่องทางอิเล็กทรอนิกส์สำหรับติดต่อสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 2

Previous post การปฎิบัติตามพระราชบัญญัติการปฏิบัติราชการทางอิเล็คทรอนิกส์ พ.ศ.2565 ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี เขต 2
Next post ประชาสัมพันธ์จดหมายข่าว สพป. สุพรรณบุรี เขต 2 ประจำเดือน ธันวาคม 2565 และ ประจำเดือน มกราคม 2566