ช่องทางอิเล็คทรอนิกส์สำหรับติดต่อสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาภูเก็ต ตามพระราชบัญญัติการปฏิบัติราชการทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2565

Previous post ช่องทางอิเล็กทรอนิกส์สำหรับติดต่อราชการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร
Next post ประชาสัมพันธ์แบบสำรวจความต้องการเกี่ยวกับการเผยแพร่ความรู้ของสำนักงานป้องกันปราบปรามการฟอกเงิน