การปฏิบัติตามพระราชบัญญัติการปฏิบัติราชการทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ.๒๕๖๕ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 3

Previous post ประชาสัมพันธ์การประกวดวรรณกรรมรางวัลพานแว่นฟ้า ประจำปี 2566
Next post การปฏิบัติตามพระราชบัญญัติการปฏิบัติราชการทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ.๒๕๖๕ ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 3