ช่องทางอิเล็กทรอนิกส์สำหรับการติดต่อสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 2 ตาม พรบ.การปฏิบัติราชการทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2565

Previous post ประชาสัมพันธ์จดหมายข่าว สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาจันทบุรี ตราด ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2566 
Next post ช่องทางติดต่ออิเล็กทรอนิกส์สำหรับติดต่อราชการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำปาง เขต 3