โรงเรียนบ้านซ่อง วันที่ 1 มีนาคม พ.ศ.2566 ดร.ยลพรรษย์ ศิริรัตน์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านซ่อง ประชุมประจำเดือนมีนาคม ของโรงเรียนบ้านซ่อง โรงเรียนทุ่งมังกะหร่า และโรงเรียนบ้านไพรงาม ณ ห้องประชุมโรงเรียนบ้านซ่อง

Previous post ประชาสัมพันธ์ช่องทางอิเล็กทรอนิกส์สำหรับติดต่อสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษkประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 2
Next post โรงเรียนบ้านซ่อง วันอังคารที่ 28 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2566 วิทยาลัยการอาชีพพนมทวน จัดการเรียนการสอนฝึกอบรมวิชาชีพระยะสั้น จำนวน 4 วิชา คือ 1. โปรแกรม paint 2. คอมพิวเตอร์กราฟฟิก 3. การประดิษฐ์ดอกไม้จากวัสดุเหลือใช้ 4. การจัดดอกไม้ กิจกรรมเสริมทักษะอาชีพ และเสริมด้านการเรียนการสอนให้แก่นักเรียนได้รับประสบการณ์และนำไปปรับใช้ในชีวิตประจำวัน