โรงเรียนบ้านซ่อง วันที่ 1 มีนาคม พ.ศ.2566 ดร.ยลพรรษย์ ศิริรัตน์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านซ่อง ประชุมประจำเดือนมีนาคม ของโรงเรียนบ้านซ่อง โรงเรียนทุ่งมังกะหร่า และโรงเรียนบ้านไพรงาม ณ ห้องประชุมโรงเรียนบ้านซ่อง

You may also like...