วันอังคาร ที่ 28 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2566 นักเรียนชั้นอนุบาล 3 เข้ารับการประเมินกิจกรรม “รู้จัก ก-ฮ ไม่รอ ป.1 และสระเดี่ยวเสียงยาว″ ขอขอบคุณ ศน.คณาพร ปิ่นกุมภีร์ ข้าราชการบำนาญ ผู้ประเมินและให้คำแนะนำทักษะด้านการอ่านของผู้เรียน