ประชาสัมพันธ์จดหมายข่าวออนไลน์ สพป.นราธิวาส เขต 2 ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2566

Previous post โรงเรียนบ้านซ่อง วันที่ 3 มีนาคม พ.ศ.2566 คณะครูและนักเรียนทำกิจกรรมเวียนเทียนเนื่องในวันมาฆบูชา เพื่อปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม และศีลธรรม ตามหลักทางพระพุทธศาสนา พร้อมทั้งตระหนักและเห็นความสำคัญของวันมาฆบูชา ณ วัดบ้านซ้องสาธุการ
Next post ขอความร่วมมือเผยแพร่ประชาสัมพันธ์กิจกรรมการประกวดคลิปวีดีโอ “Thailand Tomorrow คนรุ่นใหม่ทำความดีเพื่อสังคม”