ประชาสัมพันธ์จดหมายข่าวออนไลน์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาภูเก็ต ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2566

Previous post ประชาสัมพันธ์จดหมายข่าวสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพิจิตร ประจำเดือน กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖
Next post วันที่ 10 มีนาคม พ.ศ.2566  ดร.ยลพรรษย์ ศิริรัตน์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านซ่อง และคณะครูให้การต้อนรับคณะทำงาน นิเทศ ติดตาม โรงเรียนโครงการกองทุนการศึกษาจังหวัดกาญจนบุรี  นำโดย นายสรศักดิ์ ไสยะหุต  ,นายสาโรช ใจชื้น  อาสาสมัครเขตพื้นที่จังหวัดกาญจนบุรี นางเมตตา สุกใส ,นางสาลินี  อุดมผล ศึกษานิเทศก์ สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี และนางชลณา  ม่วงหวาน  ศึกษานิเทศก์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 2 ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมการดำเนินงานของโรงเรียนในโครงการกองทุนการศึกษาจังหวัดกาญจนบุรี ณ โรงเรียนบ้านซ่อง