วันที่ 10 มีนาคม พ.ศ.2566  ดร.ยลพรรษย์ ศิริรัตน์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านซ่อง และคณะครูให้การต้อนรับคณะทำงาน นิเทศ ติดตาม โรงเรียนโครงการกองทุนการศึกษาจังหวัดกาญจนบุรี  นำโดย นายสรศักดิ์ ไสยะหุต  ,นายสาโรช ใจชื้น  อาสาสมัครเขตพื้นที่จังหวัดกาญจนบุรี นางเมตตา สุกใส ,นางสาลินี  อุดมผล ศึกษานิเทศก์ สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี และนางชลณา  ม่วงหวาน  ศึกษานิเทศก์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 2 ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมการดำเนินงานของโรงเรียนในโครงการกองทุนการศึกษาจังหวัดกาญจนบุรี ณ โรงเรียนบ้านซ่อง

Previous post ประชาสัมพันธ์จดหมายข่าวออนไลน์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาภูเก็ต ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2566
Next post กิจกรรม เขตสุจริตเช้าวันจันทร์ “สพป.กาญจนบุรี เขต 2 ไม่ทนต่อการทุจริต”