ปัจฉิมนิเทศน์โรงเรียนบ้านหลุมหิน 2566

โรงเรียนบ้านหลุมหินนำโดยนางสาวธัญชนก ดอกพรม ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหลุมหิน

พร้อมด้วยคณะครู และบุคลากรทางการศึกษา ได้ร่วมกันจัดกิจกรรมวันปัจฉิมนิเทศน์ให้กับนักเรียนในระดับชั้นอนุบาลปีที่ 3 ประถมศึกษาปีที่ 6 และมัธยมศึกษาปีที่ 3 ในการจบการศึกษาในปีการศึกษา 2565 ในงานนี้ผู้อำนวยการโรงเรียนได้มอบโอวาทในการดำเนินชีวิต พร้อมมอบของขวัญที่ระลึก ร่วมถ่ายภาพกับนักเรียน เพื่อเป็นความทรงจำที่ดีงามในการจบการศึกษา

You may also like...