วันจันทร์ที่ 3 เมษายน 2566 เวลา 08.30 น. นายสมพร พิลาสันต์ ผอ.สพป.กาญจนบุรี เขต 2 พร้อมด้วย รองผอ.สพป.กาญจนบุรี เขต 2 และบุคลากร ร่วมกิจกรรม เคารพธงชาติ สวดมนต์ และกล่าวคำปฏิญญาเขตสุจริต พร้อมร่วมแสดงพลังความเข้มแข็งขององค์กร ผู้กล่าวนำหน้าเสาธงได้ แก่ นายเจษฎา ตันธนะ ผู้อำนวยการกลุ่มอำนวยการ และกลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกลฯภาพ/ข่าว : งานประชาสัมพันธ์กลุ่มอำนวยการ