โรงเรียนบ้านซ่อง วันที่ 20 เมษายน 2566 เข้ารับการประเมินสถานศึกษาสีขาว ระดับเพชร นำโดย นายโอภาส ต้นทอง ศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี พร้อมด้วยคณะกรรมการจากสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี และสำนักงานเขตพื้นที่ประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 2 ลงพื้นที่ ณ โรงเรียนบ้านซ่อง เพื่อประเมินผลงานเอกสารและเชิงประจักษ์ โครงการสถานศึกษาสีขาว ปลอดยาเสพติดและอบายมุขในสถานศึกษา ประจำปีการศึกษา 2566 ระดับจังหวัด

You may also like...