สพป.กาญจนบุรี เขต 2 ขอเชิญชวนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา เลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฏร ปี 2566 วันอาทิตย์ที่ 14 พฤษภาคม 2566 เวลา 08.00 – 17.00 น.

You may also like...