วันจันทร์ที่ ๒๙ พฤษภาคม ๒๕๖๖ เวลา ๐๘.๓๐ น. นายสมพร พิลาสันต์ ผู้อำนวยการ สพป.กาญจนบุรี เขต ๒,
รองผอ.สพป.กาญจนบุรี เขต ๒ และบุคลากร ร่วมกิจกรรม เคารพธงชาติ สวดมนต์แปล แผ่เมตตา และกล่าวคำปฏิญญาเขตสุจริต พร้อมร่วมแสดงพลังความเข้มแข็งขององค์กร ผู้กล่าวนำหน้าเสาธงได้แก่ นางชลณา ม่วงหวาน ศึกษานิเทศก์