การประชุมผู้ปกครองนักเรียน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2566 นำโดย ดร.ยลพรรษย์ ศิริรัตน์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านซ่อง พร้อมคณะครู ชี้แจงการดำเนินการจัดการเรียนการสอน สร้างความเข้าใจในการเตรียมความพร้อมของโรงเรียน ผู้ปกครองและนักเรียนในด้านต่างๆ และการแจกเงินค่าเครื่องแบบนักเรียน

You may also like...