ประชาสัมพันธ์โครงการจิตสำนึกรักเมืองไทยปีที่ 15 ของสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี

You may also like...