วันที่ 22 มิถุนายน 2566  โรงเรียนบ้านซ่อง  โดยท่านพระสมุห์ไวรรณ์ เตชวโร เจ้าอาวาสวัดบ้านซ่องสาธุการ นำอุปกรณ์การเรียนมามอบให้แก่นักเรียนโรงเรียนบ้านซ่องทุกคน

You may also like...