วันที่ 23 มิถุนายน 2566 โครงการจิตอาสา หน่วยพระราชทานและประชาชนจิตอาสา เราทำความดีด้วยหัวใจ  “จิตอาสา พัฒนา อำเภอห้วยกระเจา จังหวัดกาญจนบุรี” โดยมีกิจกรรมปลูกพืชผักสวนครัว ณ แปลงผักโรงเรียนบ้านซ่อง

You may also like...