วันที่ 26 มิถุนายน 2566  โรงเรียนบ้านซ่อง  จัดกิจกรรมวันสุนทรภู่       

You may also like...