โรงเรียนบ้านอุโลกสี่หมื่น ขอขอบคุณเทศบาลตำบลพระแท่นลำพระยาได้นำรถฉีดน้ำมาล้างสนาม

วันพุธที่ 11มกราคม 2566 เทศบาลตำบลพระแท่นลำพระยาได้นำรถฉีดน้ำมาล้างสนามพร้อมทั่งรดน้ำหญ้าในสนามฟุตบอลให้กับทางโรงเรียนอุโลกสี่หมื่นเพื่อใช้ในการจัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติประจำปี 2566 ผู้บริหาร คณะครูและนักเรียนโรงเรียนบ้านอุโลกสี่หมื่นขอขอบคุณมา ณ โอกาสนี้ ทางโรงเรียนหวังว่าจะได้รับความอนุเคราะห์และการสนับสนุนจากท่านด้วยดีเสมอมา

You may also like...