โรงเรียนบ้านอุโลกสี่หมื่น เลือกตั้งประธานนักเรียน คณะกรรมการสภานักเรียน ประจำปีการศึกษา 2566

วันพฤหัสบดี ที่ 8 มิถุนายน 2566 โรงเรียนบ้านอุโลกสี่หมื่น ได้ดำเนินการจัดการเลือกตั้งประธานนักเรียน คณะกรรมการสภานักเรียน ประจำปีการศึกษา 2566 ณ อาคารอเนกประสงค์ เพื่อเป็นการส่งเสริมประชาธิปไตย สร้างภาวะการเป็นผู้นำ มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ ผลการเลือกตั้งประธานนักเรียน ผู้ได้รับเลือกตั้ง เป็นประธานนักเรียน คือ เด็กหญิงวรัทยา นารากร (พี่แป้ง) นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ขอแสดงความยินดี กับพรรค👉🏻เพื่อเธอ 😊ที่มีสิทธิในการแต่งตั้งคณะกรรมการสภานักเรียนโรงเรียนบ้านอุโลกสี่หมื่น

#เรียนใกล้บ้านมีคุณภาพมีคุณธรรม

#โรงเรียนบ้านอุโลกสี่หมื่น

You may also like...