ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างห้องน้ำห้องส้วม ค่ายลูกเสือจังหวัดกาญจนบุรี (ค่ายลูกเสือเจดีย์สามองค์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

You may also like...