โรงเรียนวัดบ้านทวน ขอขอบคุณแม่แน๊ต และคุณยายสุรีย์ ผู้ปกครองน้องก้านพลู นักเรียนอนุบาล 2ได้นำนมเย็น สีชมพู และเฉาก๋วยนมสดมาเลี้ยงนักเรียนและคุณครู ในวันคล้ายวันเกิด ขอให้ผู้ปกครองและครอบครัว พบแต่สิ่งเป็นมงคลสุขกาย สบายใจ สุขภาพร่ายกายแข็งแรง

โรงเรียนวัดบ้านทวน ขอขอบคุณแม่แน๊ต และคุณยายสุรีย์ ผู้ปกครองน้องก้านพลู นักเรียนอนุบาล 2
ได้นำนมเย็น สีชมพู และเฉาก๋วยนมสดมาเลี้ยงนักเรียนและคุณครู ในวันคล้ายวันเกิด ขอให้ผู้ปกครองและครอบครัว พบแต่สิ่งเป็นมงคล
สุขกาย สบายใจ สุขภาพร่ายกายแข็งแรง

You may also like...