โรงเรียนวัดบ้านทวน จัดกิจกรรมไหว้ครู เพื่อให้นักเรียนได้ระลึกถึงพระคุณของครู และมีการมอบทุนการศึกษาให้แก่นักเรียนที่มีผลการเรียนดี ความประพฤติดี โดยมีนางอัจฉรา รอดภัย ผู้อำนวยการโรงเรียนเป็นประธานในพิธี

วันพฤหัสบดี ที่ 22 มิ.ย.66 โรงเรียนวัดบ้านทวน จัดกิจกรรมไหว้ครู เพื่อให้นักเรียนได้ระลึกถึงพระคุณของครู และมีการมอบทุนการศึกษาให้แก่นักเรียนที่มีผลการเรียนดี ความประพฤติดี โดยมีนางอัจฉรา รอดภัย ผู้อำนวยการโรงเรียนเป็นประธานในพิธี

You may also like...