โรงเรียนวัดบ้านทวน ร่วมกับศูนย์ผปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดอำเภอพนมทวน และส่วนราชการต่าง ๆ ร่วมเดินรณรงค์ประชาสัมพันธ์ต่อต้านยาเสพติด ภายใต้กรอบแนวคิด “รวมพลังไทย หยุดเสพติด” โดยมีนายพิรัช ราชสุภา นายอำเภอพนมทวน เป็นประธานในพิธี

วันจันทร์ ที่ 26 มิถุนายน 2566 โรงเรียนวัดบ้านทวน ร่วมกับศูนย์ผปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดอำเภอพนมทวน และส่วนราชการต่าง ๆ ร่วมเดินรณรงค์ประชาสัมพันธ์ต่อต้านยาเสพติด ภายใต้กรอบแนวคิด “รวมพลังไทย หยุดเสพติด” โดยมีนายพิรัช ราชสุภา นายอำเภอพนมทวน เป็นประธานในพิธี

You may also like...