โรงเรียนวัดบ้านทวน ได้จัดกิจกรรมวันสุนทรภู่ เพื่อรำลึกถึง “สุนทรภู่” กวีเอกด้านวรรณกรรมไทย โดยได้รับยกย่องว่าเป็น “กวีสี่แผนดิน” มีการจัดประกวดแข่งขันระบายสี คัดลายมือ และการแต่งกายตัวละครในวรรณคดีไทย

วันจันทร์ ที่ 26 มิถุนายน 256 โรงเรียนวัดบ้านทวน ได้จัดกิจกรรมวันสุนทรภู่ เพื่อรำลึกถึง “สุนทรภู่” กวีเอกด้านวรรณกรรมไทย โดยได้รับยกย่องว่าเป็น “กวีสี่แผนดิน” มีการจัดประกวดแข่งขันระบายสี คัดลายมือ และการแต่งกายตัวละครในวรรณคดีไทย

You may also like...