โรงเรียนบ้านอุโลกสี่หมื่น จัดกิจกรรมลงนามถวายพระพรชัยมงคลเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๑๐

🌼🌼วันอังคารที่ ๒๕ กรกฎาคม ๒๕๖๖

นำโดย นายจามร วรรณากาญจน์ ผู้อำนวยการโรงเรียน คณะครู บุคลากรทางการศึกษา กรรมการสถานศึกษา

ผู้ปกครองและนักเรียนโรงเรียนบ้านอุโลกสี่หมื่น ร่วมกิจกรรมทำบุญตักบาตร เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล และลงนามถวายพระพรชัยมงคลเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๑๐ ประจำปีพุทธศักราช ๒๕๖๖ ณ โรงเรียนบ้านอุโลกสี่หมื่น

ความรู้สึกทั้งหมด

42Rattanaporn Donnetngam, Namthang Champangchan และ คนอื่นๆ อีก 40 คน

You may also like...