โรงเรียนบ้านอุโลกสี่หมื่น จัดกิจกรรมวันภาษาไทย ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๖ (ตอนที่ ๓)

วันพุธ ที่ ๒๖ กรกฎาคม ๒๕๖๖ (ตอนที่ ๓) โรงเรียนบ้านอุโลกสี่หมื่น นำโดยนายจามร วรรณากาญจน์ ผู้อำนวยการโรงเรียน พร้อมด้วยคณะครูและนักเรียนร่วมกันจัดกิจกรรมวันสุนทรภู่คู่วันภาษาไทย ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๖ จัดกรรมมีดังนี้

เข้าฐานการเรียนรู้

๑.ฐานเฮฮาภาษาไทย

๒.ฐานขนมไทย

๓.ฐานร้องเพลงไทย

๔.ฐานการละเล่นไทย 😊

บรรยากาศเต็มเปี่ยมด้วยรอยยิ้มแห่งความสุข

#เรียนใกล้บ้านมีคุณภาพมีคุณธรรม

#โรงเรียนบ้านอุโลกสี่หมื่น

#โรงเรียนแห่งความสุขและสร้างสรรค์ 😊❤️🎨

You may also like...