โรงเรียนบ้านอุโลกสี่หมื่น จัดกิจกรรมวันสุนทรภู่คู่วันภาษาไทย ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๖ (ตอนที่ ๒)

วันพุธ ที่ ๒๖ กรกฎาคม ๒๕๖๖ (ตอนที่ ๒)โรงเรียนบ้านอุโลกสี่หมื่น นำโดยนายจามร วรรณากาญจน์ ผู้อำนวยการโรงเรียน พร้อมด้วยคณะครูและนักเรียนร่วมกันจัดกิจกรรมวันสุนทรภู่คู่วันภาษาไทย ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๖ จัดกรรมมีดังนี้

มอบรางวัลเด็กดี เด็กเก่ง 😊

บรรยากาศเต็มเปี่ยมด้วยรอยยิ้มแห่งความสุข

#เรียนใกล้บ้านมีคุณภาพมีคุณธรรม

#โรงเรียนบ้านอุโลกสี่หมื่น

#โรงเรียนแห่งความสุขและสร้างสรรค์😊❤️🎨

You may also like...