ประชาสัมพันธ์ประกวดคลิปวีดิทัศน์ประชาสัมพันธ์(Short Clip) โครงการเผยแพร่อุดมการณ์และค่านิยมประชาธิปไตยด้วยการแสดงแบบอย่างที่ดี (archetype)

You may also like...