โรงเรียนบ้านอุโลกสี่หมื่นร่วมพิธีเปิดการแข่งขันกีฬานักเรียน ศูนย์ส่งเสริมประสิทธิภาพโรงเรียนท่ามะกา 3 (SP ท่ามะกา 3)

วันจันทร์ ที่ 7 สิงหาคม 2566 โรงเรียนบ้านอุโลกสี่หมื่น
นำโดยนายจามร วรรณากาญจน์ ผู้อำนวยการโรงเรียน พร้อมด้วยคณะครู และนักเรียนโรงเรียนบ้านอุโลกสี่หมื่น
ร่วมพิธีเปิดการแข่งขันกีฬานักเรียน ศูนย์ส่งเสริมประสิทธิภาพโรงเรียนท่ามะกา 3 (SP ท่ามะกา 3) สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 2 “โครงการพี่ข่วยน้องสุขภาพดี” “พระแท่นเกมส์” ระหว่างวันที่ 7 – 11 สิงหาคม 2566 ณ สนามกีฬาโรงเรียนพระแท่นดงรังวิทยาคาร

You may also like...