โรงเรียนบ้านอุโลกสี่หมื่น ขอขอบคุณผู้ช่วยน้ำฝน ทัดสวน, ส.อบต.ชาญ ดอนเนตรงามและคุณศุภชัย อินทร์เกลี้ยง (สารวัตรกำนัน อบต.อุโลกสี่หมื่น)

วันจันทร์ ที่ 7 สิงหาคม 2566
โรงเรียนบ้านอุโลกสี่หมื่น ขอขอบคุณผู้ช่วยน้ำฝน ทัดสวน, ส.อบต.ชาญ ดอนเนตรงามและคุณศุภชัย อินทร์เกลี้ยง (สารวัตรกำนัน อบต.อุโลกสี่หมื่น) ได้นำอาหาร และไอศกรีม มาเลี้ยงนักเรียน คณะครูและผู้ปกครอง ที่ร่วมแข่งขันกีฬากลุ่มพระแท่นเกมส์ ในวันนี้ 😊🙏

You may also like...